نام مشتری:

چرم قائم

نوع فعالیت:

تولیدی کیف، کفش و کمربند