شرایط خط 3000:

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول اعم از لیست سیاه و لیست سفید پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال  نکنند بدین منظور  بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که با درخواست تیکت شما برایتان ارسال می گردد  را در سربرگ خود تکمیل نموده و اصل فرم را ارسال نمایند. در ستون توضیحات اطلاعات شماره، توضیحات در مورد کاربرد شماره به صورت شفاف و واضح اعلام گردد. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل نیز ارسال گردد. هم چنین علاوه بر تعهدنامه و لیست فایل اکسل شماره مشتریان ارائه سفته به مبلغ 500 میلیون ریال الزامی می باشد.

شرایط خط 1000:

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود ) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول اعم از لیست سیاه و لیست سفید پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال  نکنند بدین منظور  بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که با درخواست تیکت شما برایتان ارسال می گردد  را در سربرگ خود تکمیل نموده و اصل فرم را همراه با سفته به مبلغ 500 میلیون ریال اقدام (مطابق با نمونه سفته  فقط قسمت های زرد رنگ مشخص شده در کادر پایین سفته پر گردد + مهر شرکت و امضا صاحبان امضا) برای تعهد عدم ارسال پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل نیز ارسال گردد.

شرایط خط 021:

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول اعم از لیست سیاه و لیست سفید پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال  نکنند بدین منظور  بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که با درخواست تیکت شما برایتان ارسال می گردد را در سربرگ خود تکمیل نموده و اصل فرم را همراه با سفته به مبلغ 50 میلیون ریال (مطابق با نمونه سفته تکمیل شده) برای تعهد عدم ارسال پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل نیز ارسال گردد.

ارسال هر پیامک تبلیغاتی از خطوط خدماتی به مشترکین لیست سیاه، جریمه نقدی 10 ریالی به ازای هر پیامک و مبلغ 50  میلیون ریال به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و شماره متخلف از حالت خدماتی برای همیشه خارج می گردد.

نیازمند ارائه تضمین تعهد نیازمند ارائه فایل شماره مشتریان نیازمند ارائه تعهدنامه

اپراتور خط اختصاصی

مبلغ 500 میلیون ریال بلی بلی 3000
مبلغ 500 میلیون ریال بلی بلی 1000
مبلغ 50 میلیون ریال بلی بلی 021

شرایط و قوانین کلی:

 • درصورتی که درخواست خدماتی سازی خط مورد قبول اپراتور و ارتباطات سیار باشد بازه زمانی چندین ماهه خواهد داشت و به هیچ عنوان نمی توان زمان خدماتی سازی را اعلام نمود.

 • شماره‌های تراکنش بانکی و حکومتی نیاز به ارسال فایل مخاطبین ندارد.

 • صندوق های قرض الحسنه، شرکت های بورس و … جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند. در خصوص شماره‌های تست بانکی، درج زمان انقضا و خروج از لیست سفید الزامی است و در غیر اینصورت اقدام نخواهد شد.

 • علی رغم ارسال لیست مشترکین، در صورتیکه مشترکی از دریافت هرگونه پیام شکایت نموده و تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد، شماره از لیست سفید خارج شده و مسئولیت عواقب بعدی بر عهده مالک شماره خدماتی می باشد.

 • استفاده از فایل‌های مشترک و یکسان برای شرکت‌های هلدینگ (نمایندگی‌های متعدد) قابل قبول نمی‌باشد.

 • توضیح قسمت “موضوع و محتوای پیامک خدماتی” در فرم تعهدنامه، باید کامل و واضح بوده و از به کاربردن عناوین کلی مانند اطلاع رسانی و … اجتناب شود. برای مثال: اعلام کد پیگیری خرید، ارسال جزئیات رمز عبور و …

 • در قسمت “جامعه هدف” خواهشمندیم اشخاص مورد نظر برای دریافت پیامک خدماتی معین شود به عنوان مثال: مشتریان شرکت، کاربران سایت و …

 • متقاضی می بایست اصل فرم تعهد نامه را در سربرگ شرکت پرینت گرفته، آن را تکمیل و ارسال نماید.

 • به همراه تعهد نامه ارا‌یه‌ی فایل مشترکین برای کلیه شماره ها ضروری است. متقاضی می بایست فهرست شماره مخاطبین خود را در قالب فایل اکسل ارسال نماید همچنین لیست فوق را بصورت ماهیانه، پالایش کرده و ارسال نماید. مخاطبینی که از دریافت پیامک انصراف داده اند و یا دیگر از خدمات شرکت استفاده نمی کنند، بایستی از لیست حذف شده و مخاطبین جدید به لیست مذکور اضافه شوند.

 • لیست شماره ها فقط شامل شماره های همراه اول بوده و به هیچ عنوان حاوی شماره های تکراری نباشد.

 • در صورتی که شرکت یا سازمانی به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به ارسال پیامک انبوه نماید، کلیه رنج شماره‌های آن شرکت از لیست سفید حذف خواهد شد.

 • در صورتی که کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره های خدماتی عمل ننماید، شماره وی از لیست سفید خارج شده و امکان درخواست مجدد ندارد.

 • چنانچه بر خلاف تعهد نامه کاربری خطوط خود را از حالت تبلیغاتی به خدماتی تغییر داده و با سرشماره خدماتی خود ارسال پیامک تبلیغاتی نماید ( ارسال هر گونه محتوا مغایر با موضوع اعلام شده در تعهدنامه) ضمن تغییر کاربری سرشماره مشمول پیگیرد قانونی خواهد بود.

 • در صورت بروز هر نوع تخلف، مالک سرشماره علاوه بر متعهد بودن در برابر شرکت ارتباطات سیار ایران؛ منفردا پاسخگوی نهادهای ذیربط و اشخاص حقوق خصوصی و عمومی از هر بابتی خواهد بود.

نکته : درخواست هایی که موارد فوق در آن ها رعایت نشده باشد مورد بررسی قرار نمی گیرد.   

شایان ذکر است، کلیه موضوعات مطرح شده فوق از سوی ارتباطات سیار امکان تغییر و بروز رسانی خواهد داشت و در صورت هرگونه تغییر احتمالی اعلام می گردد.

تصویر تعهد نامه، سفته تضمین و فایل اکسل شماره گیرندگان،  می بایست به ایمیل info@aruosha.com ارسال گردد.