تعرفه های ارسال پیامک تقریبا یکسان هستند اما با توجه به سیاست های اپراتورهای پیامک در برخی مواقع مانند اپراتور 021 قیمت پیامک گران تر است اما هزینه ارسال فارسی و انگلیسی با یکدیگر برابر است و این در صورتی است که تعرفه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی در سایر اپراتورها با یکدیگر متفاوت است و ضریب 2.4 دارد.

تعرفه های ارسال پیامک

بازه ها بر اساس میزان خرید ریالی و پیش شماره های ارسال پیامک می باشد.

[go_pricing id=”demo-blue_04″]


به کلیه مبالغ فوق ده ریال طبق مصوبه مجلس اضافه می گردد.

 

تعداد کاراکتر هر پیامک فارسی 70 کاراکتر می باشد و هر پیامک لاتین 160 کاراکتر می باشد، البته این تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد.

در صورت ارسال پیامک با تیراژ بالا یا برند بودن شرکت شما، امکان مذاکره و تغییر در تعرفه ها وجود خواهد داشت.